Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przepisami RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy:

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tech 1 sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, adres: Dachowa 51, 96-500 Sochaczew, KRS 0000922649, NIP 8371818176

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych

W celu uzyskania wszelkich informacji o polityce prywatności i przechowywanych danych osobowych prosimy o kontakt mailowy: admin@tech1.pl lub pisemny na adres firmy Tech 1 sp. z o.o.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 

 • wykonania umowy lub umów jak i zamówienia lub podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jak przechowywanie dokumentów finansowych lub innych wymogów zgodnych z prawem podatkowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • przesyłania informacji handlowych i marketingowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tylko po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane udostępnione przez Państwa mogą podlegać profilowaniu w celu realizacji umowy lub

podjęcia działań przed zawarciem umowy

 

 1. Źródło pozyskania danych osobowych

Dane Państwa zostały pozyskane ze źródeł:

wraz z prośbą o sporządzenie oferty handlowej, w drodze złożenia zamówienia, w drodze Państwa rejestracji na naszych stronach internetowych lub poprzez zapisanie się na newsletter naszej firmy, w drodze kontaktów bezpośrednich na targach oraz w wyniku spotkania z przedstawicielami naszej firmy

 

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą biznesową:

imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji w organizacji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i miejsce pracy, adres e-mail; podstawa art. 14.1.d. RODO)

 

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych. Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych:

 • Firmom i osobom, którym dane są niezbędne do realizacji zawartych umów i zleceń np. firmom handlowym, produkcyjnym, transportowym, kurierskim, montażowym i innym wykonującym usługi na rzecz realizacji zawartych umów i zleceń
 • Dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem
 • Biurom rachunkowym wyłącznie w celu prowadzenia finansów spółki i tylko w niezbędnym zakresie

 

 1. Czas przechowywania danych

Administrator przechowuje pozyskane dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji umów i zleceń oraz do prowadzenia działań marketingowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo dane mogą być przechowywane przez administratora lub podmioty współpracujące w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

 

 1. Uprawnienia przysługujące z przepisów RODO:
 • Uprawnienie do otrzymania informacji, czy dana firma/instytucja przetwarza dane osobowe
 • W przypadku potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uprawnienie do uzyskania do nich dostępu, np. prośby o kopię
 • Uprawnienie do uzyskania szczegółowych informacji m.in. o tym, jakie dane są przetwarzane i w jakim celu, komu są przekazywane
 • Uprawnienie do udostępnienia informacji o źródle danych osobowych, które znalazły się w tej konkretnej firmie
 • Uprawnienie do żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe
 • Uprawnienie do usunięcia lub ograniczenie przetwarzania swoich danych poza sytuacją, gdy administrator jest zobowiązany do przechowywania danych w ramach obowiązujących przepisów prawnych i podatkowych
 • Uprawnienie do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych

Osobowych Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.